Starburst x dutches

Video. https://vimeo.com/463280714

Maternal sib to the 2017 Nebraska state fair champion shorthorn hfr

Breed : Shorthorn
DOB: 3-23
Sire : Starburst
Dam: Dutches